ZAJĘCIA

Wszechstronne wspieranie rozwoju umysłowego i ruchowego, budowanie pasji i potencjału.