Terapia psychologiczna

Na czym polega terapia psychologiczna?

Przebieg zajęć z psychologiem zależny jest od tego z jakimi trudnościami przychodzi rodzina z dzieckiem. Poprzez różne techniki (w zależności od wieku i poziomu funkcjonowania dziecka) psycholog pracuje w szczególny sposób nad rozwojem emocjonalnym i kompetencjami społecznymi. Buduje pełną szacunku, zaufania, poczucia bezpieczeństwa, a jednocześnie autorytetu i granic więź, która przekłada się na zmianę zachowania dziecka. Szczególną rolę w zajęciach odgrywają rodzice i opiekuni, którzy dostają wskazówki i nakierowanie na co zwrócić uwagę, aby pomóc dziecku pokonać swoje trudności. Zajęcia obejmują pracę indywidualną z dzieckiem, jak również konsultacje z rodzicami/opiekunami, w określonych przypadkach innymi członkami rodziny. Współpraca i spójne działania rodziny przynoszą oczekiwane i długofalowe rezultaty.

Dla kogo jest przeznaczona?

Terapia psychologiczna przeznaczona jest dla rodzin dzieci, które:

 • mają trudność w relacjach społecznych (z rówieśnikami, członkami rodziny) i nie czerpią z nich należytej satysfakcji,
 • mają tendencję do wycofywania się i unikania kontaktów, lub do zawierania znajomości w sposób zbyt ufny, nieostrożny,
 • nie radzą sobie z emocjami (złością, smutkiem, pobudzeniem),
 • są nadmiernie wrażliwe i niedojrzałe na swój wiek,
 • borykają się z trudnymi przeżyciami, związanymi z kryzysowymi wydarzeniami w ich życiu (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, wydarzenia losowe, choroba),
 • czują lęk i niepokój,
 • mają trudności szkolne, które wywołują niskie poczucie własnej wartości, lęki, fobie, unikanie lub oporowanie przed obowiązkami szkolnymi,
 • mają trudność w respektowaniu zasad w przedszkolu czy szkole,
 • trudno im poradzić sobie z porażką, przegraną,
 • nadmiernie się denerwują, stresują,
 • wykazują tzw. „zachowania trudne” (m.in.: agresja, autoagresja),
 • nie potrafią zorganizować sobie czasu wolnego w sposób twórczy i efektywny,
 • są uzależnione od gier, telewizji, określonego typu jedzenia,
 • mają trudności związane z własną seksualnością,
 • mają trudność w koncentracji, są nadmiernie impulsywne czy ruchliwe,
 • cierpią z powodu zaburzeń jedzenia, snu, somatycznych, nerwicy, depresji, zaburzeń osobowości.

Adresatami tych zajęć są również dzieci z dysfunkcjami i opóźnieniami rozwojowymi, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, Autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, zespołem Downa oraz wieloma innymi rodzajami niepełnosprawności, które wymagają wsparcia w rozwoju kompetencji emocjonalnych, społecznych i poznawczych.

Jakich efektów można się spodziewać?

Efekty uzależnione są od zgłaszanych trudności, jak również otwartości członków rodziny na zmiany. Jeśli udaje się wejść w efektywną współpracę, stopniowo poprawia się sytuacja dziecka i rodziny. Zmniejsza się natężenie trudności, co przekłada się na jakość życia wszystkich jej członków. Szczególnie cieszy wzrost kompetencji rodzicielskich i umocnienie więzi rodzinnych.

W przypadku dzieci z dysfunkcjami i opóźnieniami rozwojowymi praca z psychologiem przekłada się na wzrost kompetencji społecznych (funkcjonowanie w grupie, zawieranie znajomości, rozwojowy model zabawy, etc.), emocjonalnych (radzenie sobie z emocjami, wyrażanie ich w sposób akceptowalny społecznie, większa elastyczność na zmiany, eliminowanie tzw. „zachowań trudnych”) i poznawczych (poprawa w zakresie pamięci, myślenia, spostrzegania, koncentracji, etc.).

W naszym Centrum terapię psychologiczną prowadzą:

Iwona Wasek
Iwona Wasek