Terapia pedagogiczna i zajęcia edukacyjne z pedagogiem

Na czym polegają terapia pedagogiczna i zajęcia edukacyjne z pedagogiem?

Zajęcia nastawione są na wsparcie dziecka w trudnościach edukacyjnych. Pedagog prowadzi ćwiczenia, które usprawniają procesy umysłowe odpowiedzialne za uczenie się (spostrzeganie, pamięć, myślenie, etc.), uczy technik, które pozwalają w sposób bardziej efektywny nabywać wiedzę, a także przepracowuje z dzieckiem materiał edukacyjny trudny do opanowania. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością zajęcia nacelowane są na naukę tych treści, które wiążą się z samodzielnością.

Dla kogo są przeznaczone?

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które mają problemy z szybkim i efektywnym uczeniem się, w tym dla dzieci z trudnościami szkolnymi (z pisaniem, czytaniem, uwagą, pamięcią, samodzielnym wykonywaniem zadań), które wolniej opanowują materiał edukacyjny. Adresatami tych zajęć są również dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, Autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa oraz wieloma innymi rodzajami niepełnosprawności, które potrzebują wsparcia w uczeniu się.

Jakich efektów można się spodziewać?

Zajęcia z pedagogiem pomagają dziecku uczyć się w sposób bardziej efektywny, poprzez usprawnianie odpowiedzialnych za uczenie procesów mózgowych. Dzięki pracy nad konkretnymi treściami edukacyjnymi, z którymi dziecko ma trudność, odciążają całą rodzinę. Wówczas czas domowy przeznaczony na uczenie się treści szkolnych jest krótszy i można przeznaczyć go na odpoczynek, zabawę, nawiązywanie więzi i relacji. Dzieci biorące udział w zajęciach stopniowo lepiej radzą sobie w szkole i przedszkolu. Wzrasta ich poczucie kompetencji i wartości. To jak szybko dziecko będzie osiągało postępy zależy od jego poziomu funkcjonowania, przyczyny trudności edukacyjnych i zaangażowania rodziny. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością, poprzez naukę czytania, liczenia, odpowiedniego zachowania, zajęcia dają szansę na większą samodzielność w dorosłym życiu.

W naszym Centrum Zajęcia edukacyjne prowadzi:

Ewelina Jakubas