Psychoterapia dorosłych i młodzieży

Na czym polega psychoterapia? / Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia indywidualna jest najbardziej klasyczną formą oddziaływań psychologicznych. Opiera się ona na bezpośrednim kontakcie terapeuty z pacjentem. W procesie terapeutycznym dąży się do głębszego poznawania siebie, uczenia się nowych, bardziej konstruktywnych zachowań oraz osiągania pożądanej zmiany. Efektem jest wyższy poziom funkcjonowania, większa akceptacja siebie i własnej historii życia, uwolnienie się od przeżywanych lęków, a także poczucie większego wpływu na proces kształtowania swojego życia.

Dla kogo jest przeznaczona?

Kierowana jest ona do osób dorosłych i młodzieży, którzy odczuwają psychiczny dyskomfort, mają problemy w samodzielnym poradzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami lub dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W szczególności dla osób, które:

 • chcą poprawiać jakość swojego życia, czerpać z niego więcej satysfakcji, lepiej zrozumieć siebie, dokonywać wyborów życiowych w zgodzie ze sobą,
 • szukają skutecznych rozwiązań,
 • stoją przed trudną decyzją,
 • czują wewnętrzny lęk i niepokój, z którym trudno im sobie poradzić,
 • znalazły się w kryzysie związanym z ich sytuacją życiową (rozstanie, strata bliskiej osoby, choroba, wypadki losowe),
 • chcą być zadowoleni z życia i czerpać z niego satysfakcję,
 • czują, że brakuje im sensu i perspektywy bądź motywacji do podejmowania życiowych wyzwań,
 • szukają, żeby „coś” zmienić,
 • czują się zmęczeni, wypaleni bądź zagubieni,
 • mają trudność z zapanowaniem nad emocjami bądź stresem,
 • mają trudności wychowawcze,
 • są uzależnione lub współuzależnione,
 • mają trudności związane z własną seksualnością,
 • doświadczają trudności w relacjach z innymi,
 • cierpią z powodu trudnych emocji, niskiej samooceny, nieśmiałości,
 • chcą uporać się z bolesną przeszłością,
 • cierpią z powodu zaburzeń jedzenia, snu, somatycznych, nerwicy, depresji, zaburzeń osobowości.

Jakich efektów można się spodziewać?

Cele psychoterapii ukierunkowane są zwykle na zmiany zachowań i postaw osoby, jak też na rozwój jej kompetencji emocjonalnych, np. na podniesienie poziomu samokontroli, radzenie sobie z lękami oraz stresem, podniesienie samooceny, poprawę zdolności tworzenia więzi, współpracy i komunikowania się z otoczeniem, czy też na poprawę własnej motywacji do działania. Wewnętrzna przemiana powoduje, że człowiek żyje pełniej, bardziej świadomie i szczęśliwie.

W naszym Centrum psychoterapię dorosłych i młodzieży prowadzą:

Iwona Wasek
Iwona Wasek
Marta Jakubczyk (Pieńkos)
Marta Jakubczyk (Pieńkos)