Bilateralna Integracja (BI)

Na czym polega program ćwiczeń Bilateralnej Integracji?

Program Bilateralnej Integracji został stworzony i opracowany przez Sheilę Dobie (Szkocja). To indywidualny cykl ćwiczeń ruchowych, który pobudza mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców.
Funkcjonowanie ciała obrazuje działanie i sprawność mózgu, w tym jakość współpracy międzypółkulowej. Ponieważ ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się, poprzez poprawę w zakresie koordynacji, równowagi i kontroli posturalnej dzieci uczą się poznawać nie tylko prawidłowe wzorce ruchowe, ale również odnajdywać położenie swojego ciała w przestrzeni i poznawać jego schemat. Ćwiczą swoje systemy sensoryczne i rozwijają błyskotliwość w dziedzinie umiejętności motorycznych i intelektualnych, co prowadzi do sprawności w zakresie wykonywania zadań wieloprocesowych.

Dla kogo jest przeznaczony?

Program przeznaczony jest dla osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, które mimo dobrego poziomu intelektualnego nie osiągają sukcesów w nauce, osób z trudnościami emocjonalnymi i/lub z zachowaniem, osób które chciałyby doskonalić swoją sprawność intelektualno-ruchową, sportowców oraz wszystkich pragnących utrzymać dobrą kondycję umysłu i ciała.

Jakich efektów można się spodziewać?

Program ćwiczeń Bilateralnej Integracji:

  • Poprawia świadomość ciała („gdzie się zaczynam, a gdzie kończę?”), poczucie schematu ciała w przestrzeni i poczucie kierunku
  • Doskonali równowagę statyczną i dynamiczną oraz kontrolę postawy
  • Wpływa na współpracę między półkulami mózgu
  • Optymalizuje współpracę stron ciała: góra/dół, lewo/prawo, przód/tył
  • Usprawnia pamięć sekwencyjną i planowanie ruchu
  • Wpływa na automatyzację ruchów
  • Ułatwia wykonywanie procesów wielozadaniowych
  • Jest doskonałym uzupełnieniem różnych terapii ruchowych np. integracji sensorycznej, jak również wspiera treningi słuchowe u osób z problemami z lateralizacją i układem przedsionkowym.

Jakie są podstawy teoretyczne metody?

Badania psychologiczne i neurologiczne wykazały, że wykonywanie skoordynowanych ruchów obustronnych stymuluje wytwarzanie neurotrofin, naturalnych substancji pobudzających wzrost komórek nerwowych i zwiększanie liczby połączeń neuronalnych w mózgu. Doświadczenia przeprowadzone przez badaczy z Uniwersytetu w Ratyzbonie pokazały, że proste ćwiczenia mogą wpływać na rozwój tkanki mózgowej, podobnie jak przyrasta tkanka mięśniowa. Dla przykładu ćwiczenia z zakresu żonglowania wpływają na powiększenie się objętości istoty szarej w obszarach środkowo-skroniowych mózgu (związanych m. in. z magazynowaniem informacji o tym jak zauważany i przewidywany jest ruch obiektów). Ćwiczenia ruchowe stymulują do pracy dwie strony ciała, wobec czego pobudzane jest spoidło wielkie (ciało modzelowate – wiązka nerwów łącząca prawą i lewą półkulę mózgową, umożliwiająca komunikację między nimi). Dobrze rozwinięte spoidło wielkie przesyła informacje szybciej i sprawniej, dlatego też mózg może funkcjonować bardziej efektywnie (lepsze zapamiętywanie i szybkość uczenia się, rozbudowana wyobraźnia i kreatywność, efektywne łączenie w działaniu umiejętności z różnych dziedzin).
Program ”Better Movers and Thinkers” oparty na ćwiczeniach z zakresu Bilateralnej Integracji jest wdrożonym w szkockim systemie edukacyjnym rozszerzeniem zajęć z wychowania fizycznego.

Kto zajmuje się treningiem?

Program Bilateralnej Integracji prowadzony jest wyłącznie przez wyszkolonych i certyfikowanych trenerów i terapeutów. Dysponują oni wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonania diagnozy, zaplanowania indywidualnego programu ćwiczeń i czuwania nad przebiegiem cyklu.

W naszym Centrum programem ćwiczeń Bilateralnej Integracji zajmują się:

Jarosław Maksim
Jarosław Maksim
Anna Maksim
Anna Maksim
Agnieszka Dyniec
Agnieszka Dyniec