Szkolenia

Specjaliści naszego Centrum prowadzą szkolenia z zagadnień:

  • Funkcjonowania osób z autyzmem i postępowania terapeutycznego,
  • Zaburzeń integracji sensorycznej i strategii postępowania przy poszczególnych trudnościach,
  • Zabaw wspierających funkcjonowanie ruchowo – sensoryczne dziecka (w tym dziecka z autyzmem),
  • Ćwiczeń wspomagających korekcję wad postawy,
  • Funkcjonowania osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego w środowisku domowym i szkolnym,
  • Neurorozwojowych metod pracy z dzieckiem (JIAS, INPP, BI, SI),
  • Wykorzystania bum-bum rurek do rozwijania potencjału muzycznego, ruchowego i twórczego dziecka,
  • „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
  • Bilateralna Integracja (BI) – Program szkolny.

Szkolenia i warsztaty organizowane są na zamówienia indywidualne i przez placówkę. Zakres większości szkoleń ustalany jest z Organizatorem indywidualnie – w zależności od oczekiwań zamawiającego i grupy docelowej.

W przypadku zainteresowania zamówieniem szkolenia o wybranej tematyce, prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.