Kadra

annaAnna Maksim – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, pedagog przedszkolny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta neurorozwojowy (Integracja sensoryczna SI, Bilateralna Integracja BI, Integracja Odruchów Pierwotnych INPP, terapia ręki, metoda W. Sherborne), terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (JIAS), instruktor Masażu Shantala, trener programu szkolnego Bilateralnej Integracji.

Ukończyła liczne kursy w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, dziećmi z trudnościami w uczeniu się oraz z niedojrzałością neuromotoryczną. Była prelegentem prac dotyczących sprawności motorycznej dzieci oraz zachowań osób z autyzmem na konferencjach naukowych. Prowadziła szkolenia w zakresie pracy z osobami z autyzmem i wspomagania trudności dzieci przez działania ruchowo – sensoryczne.

Motywuje dzieci i rodziny do tego, aby osiągały szczyty swoich możliwości w atmosferze relacji i radości.

jarekJarosław Maksimterapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą K. Johansena (JIAS), terapeuta i trener programu szkolnego Bilateralnej Integracji (BI), masażysta, gitarzysta, kompozytor i muzyk, instruktor gry na gitarze, kwalifikowany nauczyciel, lektor i tłumacz jęz. angielskiego.

Prelegent prac dotyczących problemów przetwarzania słuchowego na konferencjach naukowych. Współprowadzący szkoleń dotyczących pracy z osobami z trudnościami neurorozwojowymi oraz autyzmem. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi podczas zajęć terapeutycznych, językowych, muzyczno – rozwojowych oraz ruchowych.

Terapeuta turnusów rehabilitacyjnych. Służy swoim doświadczeniem i umiejętnościami w pracy z dziećmi i rodzicami.

Agnieszka Dyniec – z wykształcenia mgr fizjoterapii, terapeuta integracji sensorycznej (SI) oraz metody PNF (Prorioceptive Neuromuscular Facilitation).

Zajmuje się prowadzeniem zajęć Integracji Sensorycznej na terenie Lublina i województwa lubelskiego, również w placówkach przedszkolnych. Umiejętności zdobyte na kursach i szkoleniach wykorzystuje w codziennej pracy z dziećmi, tak by zajęcia były atrakcyjne i dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Praca z dziećmi sprawia jej najwięcej radości, a każde nowe osiągnięcie daje motywację do dalszej pracy.

Tomasz Adamczyk – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, masażysta. Ukończył studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej. Swoje kwalifikacje podnosił poprzez kurs I stopnia SI “Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej”, kurs II stopnia SI “Diagnoza i terapia”, kurs terapii ręki, masażu klasycznego i relaksacyjnego (bańka chińska, gorące kamienie).

Jego wiedzę poszerzają liczne kursy, seminaria i konferencje naukowe. Współprowadzący fakultet w jednej z lubelskich uczelni na temat Animaloterapii w fizjoterapii. Swoje doświadczenie przekazywał również w Przychodni specjalistycznej przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym jako wolontariusz w terapiach zajęciowych.

Terapeuta SI na turnusach rehabilitacyjnych dzieci i młodzieży. Aktualnie student kierunku Przygotowanie Pedagogiczne oraz uczestnik kursu I stopnia MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) jak i praktyk Mindfulness u dzieci z autyzmem metodą Eline Snell.

pawelPaweł Goguł – specjalizuje się w usprawnianiu pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi i neurologicznymi. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie ukończył studia na kierunku fizjoterapia. Wiedzę i doświadczenie zdobywał także na licznych praktykach oraz na stażu w Mikkeli Central Hospital w Finlandii. Od 2011 prowadzi indywidualną terapię pacjentów w dziennym ośrodku rehabilitacji.

Obecnie jest doktorantem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Szczególnie interesuje go tematyka wad postawy i terapia bólu układu ruchu. Prowadzi badania na temat mobilizacji tkanek miękkich w leczeniu „łokcia tenisisty”. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze studentami Uniwersytetu Medycznego prowadząc zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Nie przestaje podnosić swoich kwalifikacji biorąc udział w kursach podyplomowych. Ukończył:

 • PNF Podstawowy
 • PNF Rozwijający
 • Współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich
 • Kinesiology Taping
 • Skolioza – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Łańcuchy Mięśniowe i Stawowe G.D.S.
 • N.A.P.
 • Fascial Manipulation

iwona_w-restIwona Wasek – ukończyła studia psychologiczne (specjalność: psychologia rodziny) oraz pedagogiczne studia kwalifikacyjne na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej. Odbyła szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT EDU. Brała udział w licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących diagnozy, edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Doświadczenie zdobywała w pracując w Oddziale Dziennym dla Osób z Autyzmem, podczas staży m.in. w Fundacji Dzieci Niczyje, świetlicach socjoterapeutycznych, stowarzyszeniach zajmujących się prowadzeniem zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci.

Obecnie zajmuje się terapią indywidualną i grupową w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni dla Osób z Autyzmem. Współpracuje także z przedszkolami prowadząc zajęcia terapeutyczne dla dzieci oraz konsultacje z rodzicami. Swoją wiedzę stale poszerza na szkoleniach obejmujących tematykę wspierania w rozwoju dziecka i rodziny.

W swojej pracy stara się jak najlepiej zrozumieć każde dziecko i wspólnie z rodzicami wypracować skuteczne rozwiązania przyczyniające się do lepszego funkcjonowania całej rodziny.

Magdalena Abramek – magister fizjoterapii po ukończeniu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym na Oddziale Dziennym oraz w klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Lublinie.
Ukończyła kursy PNF podstawowy, Trójpłaszczyznowa, manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukfunt – Huber, Kinesiology Taping, Ocena neurorozwojowa dziecka.
Praca z małymi pacjentami sprawia jej wiele radości i satysfakcji.

Andżelika Biss – absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej.

Ukończyła kursy: PNF podstawowy, terapia punktów spustowych I i II stopień, Bilateralna Integracja – Program Szkolny, kurs terapii ręki I i II stopnia, kurs integracji sensorycznej oraz studia podyplomowe – Terapia Integracji Sensorycznej.

 

Małgorzata Hunik – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka psychologii – specjalność psychologia kliniczna (UMCS), absolwentka zdrowia publicznego (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) oraz Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych (UMCS). Posiada kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki. Ukończyła liczne kursy z zakresu tematyki autyzmu.

Pracuje jako psycholog terapeuta oraz terapeuta integracji sensorycznej, jest nauczycielem wspomagającym oraz terapeutą dziewczynki z autyzmem w przedszkolu.

Ceni sobie rodzicielstwo bliskości i indywidualne podejście do problemów dzieci i dorosłych. Swoją pracę opiera na pozytywnych cechach każdej osoby.

 

Magdalena Dyniec –  logopeda, audiolog, terapeta ręki. Z zamiłowania zawodowego – specjalista w zakresie opóźnionego rozwoju mowy, terapii wad wymowy głównie u dzieci. Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu terapii osób ze spektrum autyzmu. Swoje doświadczenie wzbogacałam pracując w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi, prowadząc wczesne wspomaganie rozwoju jak i również prowadząc indywidualną terapię logopedyczną w gabinecie.

W swojej pracy kieruję się indywidualnym podejściem do każdego dziecka, poznaniem jego potrzeb i szukaniem najlepszego rozwiązania trudności w zakresie mowy werbalnej. Praca z dziećmi jest dla mnie przyjemnością.

 

Paulina Turowska – absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kierunku fizjoterapia. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, kierunek Zarządzanie Ochroną Zdrowia. Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), metody PNF, w trakcie kursu Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży.

Prowadzi zajęcia z wykorzystaniem metody Vojty i SI na terenie Województwa Lubelskiego. Spełnia się poprzez pracę z niemowlętami i dziećmi z trudnościami z zakresu integracji sensorycznej. Jest entuzjastką sportów ekstremalnych i miłośniczką kudłatych czworonogów. Nieustannie podnosi kwalifikacje. Aktualnie rozpoczyna studia podyplomowe na kierunku Kynoterapia.

Ukończyła liczne specjalistyczne kursy i szkolenia, m. in.:

 • Kurs SI I° “Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej”, kurs SI II° “Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej”,
 • “Problemy diagnozy procesów integracji sensorycznej wg aktualnego modelu dysfunkcji SID. Dieta sensoryczna – najnowsza wersja masażu Wilbarger”,
 • PNF Podstawowy (prowadzony przez C. Schmitt-Baerend),
 • Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi (w trakcie),
 • Trening Funkcjonalny,
 • “Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy”,
 • “Zukunft- Huber” – Trójwymiarowa, manualna terapia stóp na podłożu neurofizjologicznym,
 • Szkolenie I° metody „Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne”,
 • Szkolenie w zakresie terapii głęboką oscylacją oraz stymulacją mięśni gładkich z wykorzystaniem urządzeń Deep Oscillation i Bodyflow,
 • Anatomy Trains Structure and Function.

 

Marta Sarwa – technik masażysta. Wychowawca przedszkolny. Ukończyła liczne kursy podnoszące kwalifikacje masażysty – bańka chińska, refleksoterapia stóp, masaż antycellulitowy, body wrapping, stemple ziołowe, gorące kamienie, kinesiotaping z elementami MLD i KTP oraz kinesiotaping kobiet w ciąży. Pracuje również elementami metody dr. Swietlany Masgutowej w programie terapii NeuroTaktylnej.

Zajmuje się również masażem Shantala i masażem relaksacyjnym z aromaterapią i muzykoterapią dla dorosłych oraz dzieci. W dalszym ciągu kształci się i zdobywa wiedzę z zakresu wykorzystania masażu w pracy z dziećmi. Jej pasje i szerokie zainteresowania wykorzystuje w codziennej pracy z podopiecznymi. Szczególną uwagę zwraca na indywidualne podejście do każdego z nich.

Uważa, że tylko w ten sposób mogą rozwijać się wszechstronnie wykorzystując pełnię swoich możliwości, a przede wszystkim czerpiąc radość i inspirację z otaczającego je świata.

 

Barbara Hamera – pedagog, terapeuta integracji sensorycznej (SI), terapeuta ręki, terapeuta treningu umiejętności społecznych (Lego TUS), ukończyła studia magisterskie pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Na co dzień pracuje w Przedszkolu Niepublicznym z Oddz. Integracyjnymi im. bł. B. Lament w Lublinie, w grupie jako wychowawca, a na terenie placówki prowadzi zajęcia Terapii Integracji Sensorycznej.

Swoją wiedzę i umiejętności poszerza uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach.