Integracja sensoryczna (SI)

Zajęcia integracji sensorycznej to rodzaj wspomagania dziecka, który odbywa się w specjalnej sali. Niektóre jego założenia z powodzeniem mogą być wykorzystane również w domu. Ma na celu zaspokojenie potrzeb dziecka związanych ze zmysłami, co wpływa na poprawę w zakresie zachowania, koncentracji, umiejętności zabawy, umiejętności ruchowych, koordynacji, etc.

Terapia wygląda jak zabawa, dlatego szczególnie zalecana jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – w przypadku których zabawa jest jednym z głównych etapów prowadzących do rozwoju. Metoda jest ciągłym balansowaniem pomiędzy zaspokajaniem potrzeb dziecka i podążaniem za nim (to dziecko pokazuje swoim zachowaniem jakie działania są mu potrzebne do rozwoju na danym etapie życia), a stawianiem określonych wymagań.

Zajęcia SI mogą być wspomagające dla dzieci, które:

 • mają trudności w równowadze, często się potykają, przewracają;
 • unikają zabaw/aktywności związanych z brudzeniem rąk;
 • mają opóźniony rozwój mowy lub ruchowy;
 • mają problem z utrzymaniem uwagi na zadaniu, nie doprowadzają czynności do końca;
 • mają słabą koordynację ruchową (słabo wycinają, rysują);
 • są wyjątkowo wrażliwe na bodźce (np. zatykają uszy na jakiś dźwięk);
 • mają obniżoną wrażliwość na bodźce (np. nie zwracają uwagi na zimno, ból);
 • szybko się męczą;
 • są stale w ruchu (biegają, kręcą się, huśtają się);
 • mają trudności z umiejętnościami samoobsługowymi (jedzenie posiłków, ubieranie się);
 • nie lubią zabaw ruchowych, gier sportowych;
 • miewają odruch wymiotny podczas spożywania niektórych pokarmów;
 • nadmiernie chodzą na palcach;
 • niechętnie dotykają zabawek i innych przedmiotów;
 • nie lubią mycia twarzy, włosów, uszu; nie lubią obcinania paznokci i włosów;
 • mają chorobę lokomocyjną;
 • nie lubią określonych tkanin, z których wykonane są ubrania (np. wełna);
 • mają nienaturalny lęk przed wysokością, ruchem, upadkiem;
 • podczas zajęć stolikowych często podpierają głowę, przysiadają nogi;
 • mają problem z nauczeniem się nowych zadań ruchowych (np. jazda na rowerze);
 • nieprawidłowo chwytają kredkę, długopis;
 • preferują siedzący tryb życia (np. oglądanie telewizji, gra na komputerze);
 • niechętnie podejmują się nowych zadań;
 • mają trudności z naśladowaniem ruchu;
 • są wycofane, nieśmiałe, lękliwe.

Zajęcia SI z „terapią ręki”

Terapia ręki ukierunkowana jest na przygotowanie ręki do optymalnego pełnienia swych funkcji, które zależne są od wieku i poziomu rozwojowego dziecka. W przedszkolu zwieńczeniem działań terapeutycznych jest poprawa w zakresie umiejętności grafomotorycznych (czego wyrazem jest rozwój rysunku) i samoobsługowych, w szkole efektywne pisanie. Istotne w terapii ręki jest holistyczne i kompleksowe podejście do trudności dziecka. Na sukces pracuje się nie tylko poprzez działania ukierunkowane na małą motorykę, ale też motorykę dużą (odpowiednia stabilizacja tułowia, barków, zakres ruchu w stawach, koordynacja), funkcjonowanie zmysłów (niwelowanie nadwrażliwości, podwrażliwości zmysłów) oraz motorykę oczu. Odpowiednie działania sprawiają, że ręce stają się bardziej sprawne i gotowe do podjęcia wyzwań jakie stawia przed nimi codzienne funkcjonowanie.

Dla kogo jest przeznaczona?

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które mają obniżoną sprawność ręki w zakresie różnorodnych umiejętności. Objawami nieprawidłowej pracy ręki i zaburzonych umiejętności manualnych mogą być:

 • niechęć do pisania, rysowania, manipulowania przedmiotami,
 • niska sprawność w zakresie umiejętności samoobsługowych (posługiwanie sztućcami, zakładanie butów, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, etc.),
 • problemy z manipulacją (np. cięcie, rysowanie, zapinanie),
 • niechęć do działań plastycznych, technicznych, konstrukcyjnych (układanie puzzli, klocków),
 • jakość prac plastycznych nieadekwatna do włożonego w działanie wysiłku,
 • rysunki wyglądające jak dzieła dziecka młodszego, ubogie,
 • kopiowanie rysunków/wzorów w sposób niedokładny, niekształtny, stosowanie niewłaściwych proporcji,
 • nieprawidłowe rozmieszczenie elementów rysunków/pisma na kartce (np. nadmierne przesunięcie do lewej/prawej krawędzi kartki)
 • niechęć do dotykania nowych faktur, zabawek, przedmiotów,
 • unikanie aktywności związanych z brudzeniem się (np. lepienie plasteliną, malowanie farbą palcami),
 • trudność w łapaniu, rzucaniu piłką,
 • trudność w wyklaskiwaniu wystukiwaniu rytmu rękami, palcami,
 • zbyt silny lub zbyt słaby nacisk kredki podczas rysowania/pisania (bardzo mocna lub ledwo widoczna kreska),
 • zapominanie o przytrzymaniu kartki drugą ręką podczas rysowania/pisania,
 • podpieranie głowy, nieprawidłowa postawa podczas pisania/rysowania,
 • niewykształcona preferencja ręki (pow. 4 r. ż),
 • nieprawidłowy chwyt kredki/długopisu,
 • rysowanie szlaczków w odwrotnym kierunku (od prawej do lewej), pismo lustrzane,
 • tzw. „brzydkie pismo”: wykraczanie poza liniaturę, niekształtne, nieproporcjonalne litery, niepoprawne łączenie liter, obniżona czytelność pisma, estetyka prowadzenia zeszytu,
 • zbyt wolne tempo pisania,
 • dysgrafia,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • wtórne zaburzenia zachowania wynikające z przeżywanej przez dziecko frustracji z powodu braku sukcesu w czynnościach manualnych.

Masz pytania lub chcesz umówić wizytę?

Więcej informacji pod numerem:

Scroll to Top