Bilateralna Integracja (BI)

Bilateralna Integracja (BI)

Program Bilateralnej Integracji to cykl indywidualnie dobranych ćwiczeń ruchowych, które pobudzają mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców. Funkcjonowanie ciała obrazuje działanie i sprawność mózgu, w tym jakość współpracy międzypółkulowej. Ponieważ ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się, poprzez poprawę w zakresie koordynacji, równowagi i kontroli posturalnej dzieci uczą się poznawać nie tylko prawidłowe wzorce ruchowe, ale również odnajdywać położenie swojego ciała w przestrzeni i poznawać jego schemat. Ćwiczą swoje systemy sensoryczne i rozwijają błyskotliwość w dziedzinie umiejętności motorycznych i intelektualnych, co prowadzi do sprawności w zakresie wykonywania zadań wieloprocesowych (w tym zadań szkolnych).

Dla kogo jest przeznaczony?

Program przeznaczony jest dla osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, które mimo dobrego poziomu intelektualnego nie osiągają sukcesów w nauce, osób z trudnościami emocjonalnymi i/lub z zachowaniem, osób które chciałyby doskonalić swoją sprawność intelektualno-ruchową, sportowców oraz wszystkich pragnących utrzymać dobrą kondycję umysłu i ciała.

Program ćwiczeń Bilateralnej Integracji:

  • poprawia świadomość ciała („gdzie się zaczynam, a gdzie kończę?”), poczucie schematu ciała w przestrzeni i poczucie kierunku,
  • doskonali równowagę statyczną i dynamiczną oraz kontrolę postawy,
  • wpływa na współpracę między półkulami mózgu, co przekładać się może na poprawę w zakresie szybkości myślenia i łączenia informacji,
  • poprawia skoordynowanie i automatyzację ruchów,
  • usprawnia pamięć sekwencyjną i planowanie ruchu,
  • ułatwia wykonywanie procesów wielozadaniowych,
  • jest doskonałym uzupełnieniem różnych terapii ruchowych np. integracji sensorycznej, jak również wspiera treningi słuchowe u osób z problemami z lateralizacją i układem przedsionkowym.

Program ćwiczeń BI układany jest przez terapeutę po uprzednim spotkaniu diagnostycznym. Konsultacje odbywają się 1 x w miesiącu – każdorazowo oceniany jest postęp i udzielany kolejny instruktaż ćwiczeń na następny miesiąc. Ćwiczenia wykonuje się w domu pod nadzorem rodzica, jest to zazwyczaj od 3 do 5 zadań, które łącznie zajmują ok. 10 min. Siła metody tkwi w regularności i konsekwencji w realizacji programu.

Masz pytania lub chcesz umówić wizytę?

Więcej informacji pod numerem:

Umów wizytę w Centrum REST
Scroll to Top