Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena (JIAS)

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena (JIAS)

Trening słuchowy Johansena, nazywany również Indywidualną Stymulacją Słuchu wg Kielda Johansena (w skrócie JIAS lub IAS) został stworzony przez dr Kjeld’a Johansen’a – duńskiego nauczyciela i psychologa, dyrektora Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją. Ma na celu poprawę w zakresie przetwarzania słuchowego (procesów odbywających się na poziomie centralnego układu nerwowego, dzięki którym osoba ma możliwość prawidłowego wykorzystania sygnału akustycznego), co przekładać się może korzystnie na funkcjonowanie edukacyjne (koncentracja uwagi, umiejętność czytania, pisania ze słuchu), emocjonalne (wyciszenie emocji, zmniejszanie nadwrażliwości słuchowych) i społeczne.

Etapy treningu

 • Diagnoza oparta na badaniu audiometrii tonalnej, testach badających trudności z zakresu przetwarzania słuchowego oraz testach określających lateralizację.
 • Decyzja pacjenta/ opiekuna prawnego o podjęciu treningu oparta na wynikach badań oraz ocenie funkcjonalnej, tj.: obserwacjach dotyczących funkcjonowania osoby w zakresie mowy, umiejętności słuchania, uwagi, koncentracji, zachowania w grupie, problemów „szkolnych”.
 • Przygotowanie przez odpowiednią instytucję indywidualnej płyty CD, która będzie odpowiadała profilowi słuchowemu danej osoby. Płyta jest zamawiana przez terapeutę JIAS wykonującego diagnozę i po uiszczeniu opłaty przesyłana do domu pacjenta.
 • Słuchanie. Na płycie znajdują się utwory muzyczne, które należy słuchać przez słuchawki przez ok. 10-15 minut dziennie (tj. jeden utwór dziennie), według harmonogramu załączonego do płyty lub indywidualnie ustalonego przez terapeutę prowadzącego trening JIAS.
 • Kontrola postępów co ok. 2 mies. u terapeuty prowadzącego trening JIAS– za każdym razem powtórne badania i kolejna indywidualnie przygotowywana płyta z programem treningowo-terapeutycznym.
 • Zakończenie cyklu: cały program stymulacji trwa od 6 do 18 miesięcy – dzieci najczęściej potrzebują 12-14 miesięcy. Trening kończy się etapem zmniejszania zakresu stymulacji poprzez ograniczanie liczby dni i czasu słuchania płyt.

Trening słuchowy może być wspomagający dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z trudnościami w nauce czytania, pisania ze słuchu,
 • z dysleksją,
 • z ADHD,
 • z zaburzeniami koncentracji,
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej,
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
 • z osobami z porażeniem mózgowym,
 • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
 • z osobami z autyzmem.

Masz pytania lub chcesz umówić wizytę?

Więcej informacji pod numerem:

Scroll to Top