Fizjoterapia

Zajęcia z fizjoterapeutą są nacelowane na leczenie problemów z narządem ruchu – zarówno w zakresie występującego bólu, ograniczeń ruchomości, chorób neurologicznych, wad postawy i opóźnień/nieprawidłowości w rozwoju ruchowym. Fizjoterapeuci są zawodem medycznym, aby go wykonywać muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i prawo do wykonywania zawodu. W zależności od specjalizacji danego fizjoterapeuty może on pracować tzw. metodami „strukturalnymi” (pracą ręczną / manualną) oraz kinezyterapią (ćwiczeniami / ruchem).

Fizjoterapia przeznaczona jest dla dzieci i dorosłych:

 • z wadami postawy,
 • zaburzeniami koordynacji, równowagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • osłabieniem motoryki małej, motoryki precyzyjnej,
 • osłabieniem siły mięśniowej, stabilizacji centralnej, obniżonym napięciem mięśniowym,
 • opóźnionym rozwojem ruchowym,
 • po urazach (złamaniach, skręceniach, zwichnięciach),
 • po operacjach, w tym w przypadku blizn,
 • ze schorzeniami ortopedycznymi (m.in.: ostre i przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa i kończyn, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, „zespół bolesnego barku”, uszkodzenie stożka rotatorów, ”zamrożony” bark),
 • z zaburzeniami w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych,
 • z bólami narządu ruchu i nie tylko (pomocna może być np. przy napięciowych bólach głowy i migrenach),
 • ze schorzeniami neurologicznymi (np. dyskopatia objawowa, rwa kulszowa, zespół cieśni kanału nadgarstka),
 • ze schorzeniami degeneracyjnymi, zespołami genetycznymi,
 • wspomagająco w przypadku wybranych dolegliwości z narządów wewnętrznych (np.: kolki, trudności trawienne, zaburzenia hormonalne, zaburzenia koncentracji i uwagi),
 • profilaktycznie dla pacjentów, którzy chcą zapobiegać dolegliwościom bólowym, jak i dla tych którzy chcą zoptymalizować możliwości ciała za pomocą lepszego codziennego kierowania napięciami mięśniowymi (np. dla osób uprawiających sport).

W Centrum REST pracują fizjoterapeuci z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy z niemowlętami, dziećmi starszymi, młodzieżą i dorosłymi. Dysponujemy szerokim wachlarzem wsparcia, co uwidacznia się w różnorodności metod, z jakich korzystamy w pracy.

Z jakich metod głównie korzystamy w Centrum REST?

Manipulacja powięzi

Metoda polegająca na manipulacji (masażu poprzecznym) określonych punktów na ciele człowieka. Punkty te przy pomocy powięzi łączą się w tzw. sekwencje, spirale i przekątne mięśniowo-powięziowe. Poprzez te połączenia w ciele człowieka rozchodzą się kompensacje, jak i ból. W ten sposób np. ból kręgosłupa może promieniować do stopy. W wyniku powtarzających się przeciążeń, urazów, stanów zapalnych itp. dochodzi do tzw. densyfikacji powięzi. Praktykujący terapeuta w badaniu palpacyjnym jest w stanie wyczuć w tych miejscach zgrubienie oraz ograniczenie ruchomości tkanki, a pacjent zgłasza ból, którego przyczyną jest nieprawidłowe rozciąganie wolnych zakończeń nerwowych w okolicy dysfunkcyjnej tkanki.

Metoda G.D.S.

Metoda GDS jest zarówno podejściem zapobiegawczym jak i terapeutycznym. Zajmuje się ona powiązaniami między mechaniką ciała a sposobem funkcjonowania. Pięć łańcuchów mięśniowo-powięziowych łączy części ciała, tak że mogą wzajemnie na siebie oddziaływać. Mięśnie są ponadto narzędziami wyrazu psychiczno-cielesnego: naszego stanu napięć, naszych emocji, uczuć i sposobu bycia, wyrażających się poprzez system mięśniowy, co wywiera wpływ na postawę, oddychanie i ruchy. Kiedy napięcia powtarzają się i przedłużają, pojawia się nadmiar napięcia mięśniowego, który może być przyczyną zaburzeń postawy np. nadmierna lordoza, postawa skoliotyczna, ograniczać zakres ruchu oraz powodować ból. Długotrwale utrzymujące się napięcie mięśniowe może być przyczyną zmian degeneracyjnych, takich jak dyskopatia, kręgozmyk, zmiany zwyrodnieniowe itp.

Integracja Strukturalna Anatomy Trains

Jest metodą pracy z ciałem łącząca manipulację tkanki łącznej z reedukacją ruchową. Poprzez serię sesji (zwykle 10 lub 12) dąży do integracji struktury ciała i poprawy relacji jego segmentów w przestrzeni, przez co wywołuje najbardziej korzystne i ergonomiczne funkcjonowanie ciała względem grawitacji. Integracja Strukturalna dąży do wydłużenia, rozciągnięcia i zmiękczenia tkanek łącznych tak, aby zrównoważyć napięcia mięśniowo – powięziowe. Metoda opiera się na dokładnej i skrupulatnej pracy z całym ciałem. Można porównać ją z układaniem na nowo, w sposób najbardziej optymalny dla danego pacjenta, klocków naszej postawy, co wpływa zarówno na jakość ruchów, wygląd ciała jak również redukcję różnorodnych dolegliwości bólowych.

NDT Bobath

Metoda polega na pracy z całym ciałem poprzez ćwiczenia oparte na wzorcach prawidłowego rozwoju ruchowego, tak, aby pacjent osiągnął największą samodzielność. Metoda stosowana jest głównie u niemowląt i dzieci. Terapia NDT-Bobath wpływa na napięcie mięśniowe (obniżone i podwyższone), hamuje patologiczne odruchy, a wyzwala ruch najbardziej zbliżony do prawidłowego. Istotne są nie tylko ćwiczenia w gabinecie fizjoterapeuty, ale także praca i odpowiednia pielęgnacja pacjenta w domu. Wskazaniami do podjęcia terapii są zarówno deficyty neurologiczne, jak również opóźniony rozwój ruchowy, nieprawidłowe napięcie mięśniowe, asymetria.

DNS

DNS czyli dynamiczna nerwowo – mięśniowa stabilizacja jest metodą opartą na zasadach kinezjologii rozwojowej i ontogenezy, a ocena pacjenta polega na porównaniu jego wzorców motorycznych z wzorcami prezentowanymi przez zdrowe dziecko. Celem terapii DNS jest przywrócenie prawidłowego wzorca stabilizacji poprzez indywidualnie dobrane ćwiczenia. Koncepcja zakłada regularną, najczęściej cotygodniową pracę z terapeutą w gabinecie oraz zestaw ćwiczeń do codziennego wykonywania w domu. Terapia skierowana jest do różnych grup wiekowych – dla niemowląt jako leczenie poprzez naukę prawidłowej pielęgnacji i wykorzystywania fizjologicznych pozycji do rozwoju nowych umiejętności, dla starszych dzieci poprzez wykorzystywanie ćwiczeń w pozycjach rozwojowych oraz dla dorosłych w celu przywracania prawidłowego modelu stabilizacji ciała.

PNF

PNF (Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation) jest koncepcją, której celem jest poprawa funkcjonowania pacjenta poprzez wykorzystywanie odpowiednich ćwiczeń tzw. wzorców ruchowych (opartych na zasadach prawidłowego rozwoju ruchowego człowieka). Dzięki terapii metodą PNF można poprawić wykonywanie czynności dnia codziennego np. chód, koordynację i stabilizację mięśniową, a także zmniejszyć napięcie mięśniowe. Podczas terapii wykorzystuje się trójpłaszczyznowe ruchy naturalne, które pobudzają korę mózgową oraz receptory znajdujące się w mięśniach, skórze, powięzi, co wpływa leczniczo na dysfunkcję narządu ruchu. Poprawa siły i zakresu ruchu jest tylko środkiem mającym na celu poprawę funkcji.

Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp

Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci oparta jest na funkcjonalnym rozwoju stopy w pierwszym roku życia dziecka oraz na zasadach terapii manualnej. Terapia ta stanowi podstawę do wczesnego diagnozowania i wczesnego leczenia nieprawidłowego ustawienia stopy (stopa przywiedzeniowa, serpentynowa, suszkowata, końsko-szpotawa, piętowa i płasko-koślawa) za pomocą specjalnych chwytów mobilizujących i rozciągających, ćwiczeń oraz bandażowania funkcjonalnego. Ćwiczenia wykonywane są w gabinecie i zalecane do kontynuacji w domu.

Kinesiology Taping

Kinesiology Taping to metoda, która pozwala na osiąganie szybkich rezultatów przez działanie specjalnego plastra. Celem tej terapii jest wykorzystanie naturalnych procesów leczenia organizmu, których punktem wyjścia są skóra, mięśnie i powięź. Kinesiology Taping poprzez odpowiednią aplikację plastra zmniejsza patologiczne napięcie mięśni, ułatwia ich funkcję, poprawia mikrokrążenie, aktywuje system limfatyczny oraz wspiera funkcję stawów. Plaster działa terapeutycznie lub wspomagająco po zastosowaniu innych metod fizjoterapii przez 24 godziny na dobę. Plaster nie posiada żadnych leków, powoduje jedynie odciążenie mechaniczne, które aplikowane jest po badaniu fizjoterapeutycznym.

Inne metody, które wykorzystują fizjoterapeuci w Centrum REST:

Integracja Sensoryczna
Bilateralna Integracja (program szkolny i indywidualny)
Integracja Odruchów Pierwotnych wg Sally Goddart – Blythe INPP (program szkolny i indywidualny)
Terapia Neurotaktylna i Integracji Odruchów metodą MNRI
Terapia Czaszkowo – Krzyżowa (Cranio – Sacralna)
Terapia ręki
Masaż leczniczy i masaż tkanek głębokich

Masz pytania lub chcesz umówić wizytę?

Więcej informacji pod numerem:

Scroll to Top